Multitravel.cz - obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Multitravel.cz

Platnost od 1.1.2014

1.Úvodní ustanovení

Provozovatel  Jakub Lídl, Břasy PSČ 338 24, IČO 88892816 a Michaela Kalistová Břasy, PSČ 338 24, IČO: 76300986 (dále jen Agentura) je autorizovaným prodejcem zájezdů cestovních kanceláří s kterými má uzavřenou řádnou smlouvu o prodeji zájezdů, popřípadě služeb, na něž se nevztahuje zákon o cestovním ruchu č. 159/1999 Sb.

2.Nabídka a obsah

Nabídka zájezdů uvedených na stránkách Agentury, na její pobočce, popřípadě jinak předána klientovi je vždy uvedena se jménem pořádající cestovní kanceláře.
Agentura přes veškerou svou snahu neručí za obsah a fotografie nabídky, která je přebírána od cestovních kanceláří, taktéž nezaručuje, zda je zájezd volný či nikoliv.
Vyhrazujeme si právo na opravu případných chyb a nepřesností bez předchozího upozornění.  Údaje o produktech uvedených na těchto stránkách byly zpracovány na základě dostupných informací od zastoupených cestovních kanceláří a mohou obsahovat nepřesnosti, či chyby.
Nabídka a objednávka nezakládají nárok na uzavření smlouvy o zájezdu.
 

3.Objednávka

Objednat zájezd, služby může jakákoliv osoba starší 18. let.
Každý klient si může nezávazně objednat jakýkoliv počet zájezdů, služeb.
Následně bude klient kontaktován Agenturou (telefonicky, e-mailem, sms, či jinou cestou) pro upřesnění objednávky a navržení dalšího postupu vyřízení objednávky, nejpozději následující pracovní den od vytvoření objednávky.
 

4.Rezervace a smlouva o zájezdu

V návaznosti na objednávku klienta Agentura provede rezervaci u dané cestovní kanceláře.
Pokud je zájezd volný,  Agentura jej zarezervuje a informuje klienta o dalším postupu zašle návrh smlouvy o zájezdu e-mailem. S návrhem smlouvy o zájezdu obdrží klient i veškeré potřebné informace pro vyplnění, platbu zájezdu a informace do kdy je nutné vyřídit vše potřebné pro zakoupení zájezdu. V neposlední řadě, nedílnou součástí návrhu smlouvy o zájezdu jsou i Všeobecné smluvní podmínky dané cestovní kanceláře.
Pokud klient nedodrží uvedené termíny (den i hodinu), zaslání podepsané smlouvy, jakožto i platby (zálohy i doplatku) nenese agentura odpovědnost za stornování rezervace, či zájezdu ze strany pořádající cestovní kanceláře.
V případě, že bude zájezd vyprodaný, zpravidla kontaktujeme klienta e-mailem, telefonicky a navrhneme vhodné náhradní varianty.
 

5.Platba

Platba zájezdu je závislá na podkladech zaslaných klientovi s návrhem smlouvy o zájezdu. Z pravidla klient hradí 50% zájezdu při uzavření návrhu smlouvy o zájezdu a 50% do měsíce před nástupem na zájezd, pokud není uvedeno v podkladech pro platbu jinak.  Zájezdy v režimu Last minute, či do měsíce před nástupem na zájezd hradí klient 100% hodnoty zájezdu (včetně všech služeb uvedených na smlouvě o zájezdu).
Platba probíhá na účet cestovní kanceláře či cestovní agentury, popřípadě složením částky hotově v provozovně Agentury. Proti složení částky na účet/ bankovnímu převodu Agentura nevystavuje doklad o zaplacení. Zákazníkovi jako doklad o zaplacení slouží výpis z účtu. Ve specifických případech může Agentura požádat klienta o složení / převod částky přímo na účet pořádající cestovní kanceláře.
U zájezdů na vyžádání – tj. zájezdů, které musí cestovní kanceláře vyžadovat přímo u zahraničních klientů, je Agentura oprávněna požadovat až 100% platby zájezdu předem před uzavřením návrhu na smlouvu o zájezdu.
Pokud je zájezd zrušen, popřípadě pokud zájezd na vyžádání není již volný / možný klientovi prodat (zejména zájezdy na vyžádání), zavazuje se Agentura k bezodkladnému vrácení složené částky klientovi zpět na účet.

 

6.Odbavení – Cestovní doklady

Veškeré příslušné cestovní doklady (jako: poukaz, vouchery, pokyny na cestu, pojištění, letenky atd.) dodá klientovi Agentura, popřípadě pořádající cestovní kancelář.  Odbavení je zpravidla doručováno klientovi týden před nástupem na zájezd a to obratem od obdržení odbavení od cestovní kanceláře. Agentura nenese odpovědnost za pozdní dodání odbavení způsobené cestovní kanceláří.
 

7.Storno podmínky zájezdů

Agentura si neúčtuje storno poplatky ze zrušených zájezdů klientem. Na zájezdy se vztahují storno podmínky cestovní kanceláře, která zájezd pořádá.
Výjimku tvoří prodej samostatných služeb a ostatního, kde činní storno poplatek výši skutečně vynaložených nákladů, nejvýše však 100% hodnoty služby.

 

8.Reklamace

Reklamace na zájezd je třeba řešit s pořádající cestovní kanceláří, nejlépe ihned u zástupce cestovní kanceláře v místě pobytu, popřípadě je třeba zaslat bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 1. měsíce od návratu ze zájezdu). Agentura nenese odpovědnost za nedodržení smlouvy o zájezdu a nabídnutých služeb, je však zákazníkovi vždy plně nápomocna tyto situace řešit.
Reklamace na služby agentury jsou přijímány písemně (poštou na adresu sídla firmy, popřípadě e-mailem: info@multitravel.cz a jsou vyřizovány v zákonné lhůtě.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů 
Dle zákona o ochraně spotřebitele je možné, aby se zákazník obrátil na Českou obchodní inspekci a zahájil řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz; Web: https://adr.coi.cz/cs Pro smlouvy uzavřené online je k dispozici platforma řešení sporů provozovaná Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

9.Ochrana a zpracování osobních údajů

Agentura se zavazuje nakládat s osobními údaji klientů v rámci platných právních předpisů.
Osobní údaje budou předány zajišťující cestovní kanceláři pro plnění smlouvy a jejích všeobecných podmínek, popřípadě třetí straně pouze za účelem plnění dle těchto obchodních podmínek. Taktéž je může využít pouze Agentura pro své marketingové účely. Nemůže je však z důvodů marketingu předat třetí osobě.

TOPlist

© cestovní agentura Multitravel.cz s.r.o. | Přihlášení

Obchodní podmínky cestovní agentury Multitravel.cz

Vytvářím objednávku...